Precizări de la UBB cu privire la condițiile de utilizare a terenurilor din Parcul Sportiv Universitar ”Iuliu Hațieganu”

Având în vedere neclarităţile apărute într-un site local cu privire la situația terenurilor de fotbal din Parcul Sportiv Universitar ”Iuliu Hațieganu”, conducerea Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) face următoarele precizări:

  • Terenurile sportive din cadrul Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu au fost reabilitate în perioada 2014-2015, în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2007-2013
  • Proiectul a vizat  realizarea unor lucrări de extindere a spaţiilor de învăţământ, respectiv de modernizare a terenurilor de sport, precum și reabilitarea aleilor, a reţelei de apă și canalizare, precum și a sistemului de iluminat din incinta parcului.
  • Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 31.712.688 lei (din care 21.289.445 lei au reprezentat contribuţia Uniunii Europene, prin Programul Operațional Regional – POR)
  • După finalizarea investiţiei, terenurile şi spaţiile modernizate au fost folosite gratuit, conform reglementărilor europene în vigoare, perioada care interzice închirierea lor contra cost expirând în acest an
  • În aceste condiţii, Senatul Universităţii Babeş-Bolyai a aprobat tarifele aferente terenurilor de sport, tarife care urmează să fie aplicate, începând cu anul universitar 2019-2020, tuturor solicitărilor de închiriere a acestora
  • Între UBB și Academia U-Luceafărul nu a existat niciodată vreun act juridic care să stipuleze utilizarea – gratuită sau contra cost a Terenului 2, la fel cum nu a existat un asemenea act nici între Fotbal Club Universitatea și UBB. Având în vedere că Terenul 2 a fost reabilitat prin POR, utilizarea acestuia nu putea fi supusă unei taxe, iar orice antrenament sau competiție pe acest teren s-a derulat exclusiv prin bunăvoința UBB
  • Protocolul existent între ASFC Universitatea Cluj şi Universitatea Babeş-Bolyai, document care prevede drepturi şi obligaţii pentru ambele părţi, stipulează în mod clar dreptul de folosire, de către echipa de seniori a ASFC Universitatea Cluj, doar a Terenului 3 de iarbă pentru desfăşurarea antrenamentelor
  • Recent, ASFC Universitatea Cluj a înaintat către Universitatea Babeş-Bolyai o cerere de utilizare şi a altor terenuri de antrenament, însă cedarea utilizării infrastructurii este de competența forurilor universitare: Consiliu de Administrație sau Senat, după caz. În perioada imediat următoare, acestea vor analiza solicitarea ASFC Universitatea Cluj, urmând ca rezoluțiile motivate să fie comunicate solicitantului
  • Universitatea Babeş-Bolyai rămâne alături de mişcarea sportivă clujeană şi se va implica în continuare în calitate de membru fondator, alături de celelalte universităţi clujene, în activitatea ASFC Universitatea Cluj.

sportulclujean

Learn More →

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *